Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Maxbizz is a values-driven consulting agency dedicated.

Gallery

Contact

+1-800-456-478-23

411 University St, Seattle

maxbizz@mail.com

Aile Hukuku

Aile ile alakalı hukuki konular ile ilgilenen aile hukuku, medeni hukuk kapsamı içinde yer almaktadır. Aile hukukunun ana konuları; nişanlanma, evlenme koşulları, aile konutu, boşanma koşulları, velayet, evlat edinme, nafaka hakkı, iştirak nafakası, yardım nafakası, maddi ve manevi tazminat davaları, evlenecek taraflar arasında yapılacak malvarlığı sözleşmeleri, aile içi şiddet ve benzeri hallerde tedbir kararı alınması gibi konuları içermektedir. Toplum içindeki düzenin ve aile birliğinin korunması için Aile hukukunun temelinin sağlam atılması gerekmektedir. Aile kurumunun nasıl olması gerektiğini ve olası sorunlarla nasıl baş edileceğini bize aile hukuku anlatır. Büromuz aile hukukuna ilişkin olarak boşanma, nafaka yükümlülükleri, velayet davaları ve eşler arasındaki mal rejimleri gibi aile hukukuna ilişkin hemen hemen her konudaki uyuşmazlıklara ilişkin hizmet verebilmektedir.