Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Maxbizz is a values-driven consulting agency dedicated.

Gallery

Contact

+1-800-456-478-23

411 University St, Seattle

maxbizz@mail.com

İdare Hukuku

İdare hukuku; idarenin tanımı, yapısı ve işleyişini düzenleyen bir hukuk birimidir. İdare hukukunda idarelerin kuruluşu ve işleyişi yasal zemine uygun şekilde düzenlenmiştir. İdari davalar tam yargı ve iptal davaları olarak ikiye ayrılır. Tam yargı davası idareye ait olan eylemlerden dolayı zarara uğrayan bireyler tarafından açılan davalardır. Bu davalar genel olarak taşınmazlar için düzenlenen noktalarda devreye girer. İptal davaları ise idarenin hukuka aykırı işlemlerinin kaldırılması için açılır. Küçükdağ Hukuk Bürosu idare hukukuna ilişkin uyuşmazlıklarda hukuki hizmet verebilmektedir.