Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Maxbizz is a values-driven consulting agency dedicated.

Gallery

Contact

+1-800-456-478-23

411 University St, Seattle

maxbizz@mail.com

Gayrimenkul Hukuku

Büromuz tapu müşavirliği hizmetleri verebildiği gibi, ayni-şahsi hak tesisi sözleşmeleri, alım satım sözleşmeleri, kiralama sözleşmeleri, kat karşılığı inşaat sözleşmeleri ve bu sözleşmelerden doğan uyuşmazlıkların çözümleri ile beraber yabancıların mülk edinmesine ilişkin hizmetleri verebilmektedir.