Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Maxbizz is a values-driven consulting agency dedicated.

Gallery

Contact

+1-800-456-478-23

411 University St, Seattle

maxbizz@mail.com

İcra ve İflas Hukuku

Büromuz kurulduğu günden günümüze kadar birçok banka ve kredi kurumunun vekilliğini yapmış olmakla, kazandığı bilgi ve tecrübe ile kambiyo senetlerinden, mahkeme ilamlarından, ipoteklerden yahut bunlar haricinde kalan sözleşmelerden, cari hesap alacağından vs. doğan her türlü hak ve alacağınızın takibi ve tahsili yönünden hizmet verebildiği gibi aleyhinize başlatılmış icra takiplerine ilişkin de danışmanlık hizmetleri verebilmektedir.