Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Maxbizz is a values-driven consulting agency dedicated.

Gallery

Contact

+1-800-456-478-23

411 University St, Seattle

maxbizz@mail.com

AV.AYŞE DEMİR

2017 yılında Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. Bir yılı stajyer avukatlık dönemi olmak üzere 5 yıllık kamu ve özel hukuk alanında avukatlık deneyimi ve tecrübesine sahiptir. Büromuzda, Aile Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Borçlar Hukuku, Ceza Hukuku, İnşaat Hukuku, İş Hukuku, Tüketici Hukuku, Miras Hukuku dallarında aktif olarak avukatlık hizmeti vermektedir.

Katılım belgeleri ve sertifikaları:

1- İcra iflas hukukunda yeni konkordato düzenlenmesi eğitim sertifikası

2- Tahkim alternatif uyuşmazlık çözümü sertifikası

3- Cmk uygulamaları sertifikası

4- Aile hukuku mal rejimleri sertifikası

5- Hmk uygulamaları sertifikası

6- İstinaf eğitim semineri sertifikası

7- Anayasa mahkemesine bireysel başvuru eğitim sertifikası

8- Kvkk eğitim sertifikası

9- Uzlaştırmacılık sertifikası

10- Aktüerya nitelikli hesaplamalar eğitim sertifikası

11- Hukuk eğitim akademisi eğitim sertifikası

12- Dava dilekçesi ve davada starteji oluşturma eğitim sertifikası

13- İspat ve deliller eğitim sertifikası

14- Avukatın yükümlülükleri eğitim sertifikası

15- Avukatın sorumlulukları eğitim sertifikası

16- İleri düzey hukuk eğitim akademisi eğitim sertifikası