Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Maxbizz is a values-driven consulting agency dedicated.

Gallery

Contact

+1-800-456-478-23

411 University St, Seattle

maxbizz@mail.com

Ticaret Hukuku ve Şirketler Hukuku

Ticaret Hukuku, hukukun ticaretle ilgili tüm mevzuatı kaplayan alt dalıdır. Tüccarlar, bireyler ve işletmeler arasındaki ticari ilişkileri, alışverişi ve ticari tarafların haklarını düzenler. Oldukça geniş kapsamlı olan bu hukuk dalı, ticaret ile ilgili tüm faaliyetleri düzenlemektedir. Ticaret hukuku 1957 tarihli olan Medeni Kanun kapsamındaki Türk Ticaret Kanunu’nda yer almaktadır. Ticaret hem ülke hem de kişiler arasındaki üretim ve tüketim dengesini sağlar. Ticarette üç taraf vardır. Bunlar; üreticiler, tüketiciler ve aracılar olarak sıralanabilir. Ticaret, ürünlerin üretici taraftan tüketici tarafa ulaşmasını sağlar. Tarafların arasındaki ilişki bu hukuk birimi aracılığı ile düzenlenmektedir. Bu hukuk uzmanlığı, insanların ticari ilişkilerinde meydana gelen uyuşmazlıklar ve anlaşmazlıkları çözmeyi sağlayan, mağduriyetleri engelleyen bir alandır. Ticari ilişkilerin sağlam ve hukuksal düzlemde değerlendirilmesini sağlar. Küçükdağ Hukuk Bürosu Ticari İşletmeler, Kıymetli Evrak Hukuku, Rekabet Hukuku, Haksız Rekabet alanları ile Anonim Şirketler, Limited Şirketler, Şirket Kuruluşları, Şirket Ana Sözleşmeleri, Ortaklık Anlaşmaları, Genel Kurul Kararları, Sermaye Yapılandırmaları, Şirket Yönetimleri, Yönetim Kurulu Üyelikleri, Şirket Tasfiyeleri, Şirket Birleşmeleri ve Devralmaları konularında hukuki danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.