Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Maxbizz is a values-driven consulting agency dedicated.

Gallery

Contact

+1-800-456-478-23

411 University St, Seattle

maxbizz@mail.com

Kamulaştırma Hukuku

Kamulaştırma, devletin kamu yararını gerekçe göstererek bir kimsenin sahipliğinde bulunan özel mülkiyete rızası dışında son vermesidir. Kamulaştırma işlemini yapan idare, bedelini ödemek şartıyla gerçek ve özel hukuk tüzel kişilere ait bulunan taşınmaz mallara hak sahibi olur. Kamulaştırma yetkili idare tarafından kamu yararı bulunduğu durumlarda özel mülkiyeti konu alan taşınmazın bedelinin peşin ödenmesi ile gerçekleştirilir. Büromuz, kamulaştırmasız el atma ile ilgili tazminat, ecrimisil, müdahalenin önlenmesi ve tesisin kaldırılması talepli davaların takibini yapmakta, idare ile ilgili uzlaşma görüşmeleri sürecinde ve uzlaşma tutanaklarının hazırlanmasında hukuki destek sağlamaktadır.